Lutherdagar 2019

Varmt välkomna till Lutherdagar 2019. Konferensen kommer att hållas den 27-29 september, i Åbylundskyrkan i Åby, strax norr om Norrköping. Torbjörn Johansson, Mats Eskhult, Ruben Skov Jensen, Ingemar Andersson och Lars Borgström medverkar.

 

 

Detaljerat program för dagarna finns här: Ladda ner program

I år kommer följande ämnen behandlas:

Reformation och politisk revolution? Martin Luther och Tomas Müntzer om Guds rike och jordiskt rike  – Torbjörn Johansson. (Två föredrag)

Luthers herdabrev till de böhmiska bröderna – om tillsättandet och förvaltandet av prästämbetet - Ingemar Andersson

Simul - ett genomgående drag i luthersk teologi  – Torbjörn Johansson 

Reformationsrörelser före reformationen – Lars Borgström

Bibelordet som öppnade Luthers andliga ögon, Rom. 1:16-17 – Ruben Skov Jensen

Psaltarens sju botpsalmer  Mats Eskhult

Om Lutherdagarna

Vi vill dessa dagar lyfta fram den lutherska reformationens återupptäckt av svaret på frågan: Hur ska jag finna en nådig Gud? I evangelium återfanns svaret, den rättfärdighet som gäller inför Gud. Där uppenbaras något som människan själv inte kan skapa. En rättfärdighet där Gud av bara nåd i Kristus Jesus rättfärdiggör syndare. (Rom. Kap. 1-3.)

läs mer