Program


Fredag 12 oktober

18.00 - 18.45 Kaffe och smörgås för den som önskar
19.00 Inledning
19.15

Föredrag: Rättfärdiggörelsen Del I – Rolf Preus.

   
20.30 Kvällskaffe, Frågor och samtal, aftonbön

Lördag 13 oktober

09.15  Morgonbön
 09.30  

Föredrag: Skrift och tradition i Martin Chemnitz teologi – Torbjörn Johansson.

 10.30  Kaffe och frukt
 11.00  Föredrag: Rättfärdiggörelsen Del II - Rolf Preus
 12.30  Lunch
 14.00  Föredrag: Luther som predikant - Lars Borgström
 15.00  Kaffe
 16.00  Föredrag: Luther, svärmarna och bilderna - Torbjörn Johansson
17.30 Kvällsmat
19.00 Föredrag: Att vara bekännelsetrogen lutherran i dagens värld -  Rolf Preus
20.00 Kvällskaffe, frågor, samtal och aftonbön

Söndag 14 oktober

   
08.45 Morgonbön
09.00 Föredrag: Kristus i Gamla testamentet - Mats Eskhult
10.00 Föredrag: Kristen och luthersk i en sekulariserad och pluralistisk värld - Rolf Preus
11.15 Avslutning av Lutherdagarna
11.30 Lunch

Efter Lutherdagarnas slut har Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet gudstjänst i samma lokal.

Alla är varmt välkomna att stanna på den.